Oznamy pro farnost 28.02.2021

2. neděle postní

Sbírka na „haléř svatého Petra“ minulou neděli přinesla 7 915,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

I letos je možnost odřeknout si něco v době postní a obnos za ušetřené vložit do postní kasičky, kterou si doma poskládáte. Můžete si ji v kostele na stolku nebo v předsíni kostela vyzvednout. Jistě je kolem nás mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Pokud ve vašem okolí se nachází někdo v nouzi, sdělte to knězi nebo CHARITĚ.

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů bohoslužeb doma a rádi by k přijetí Krista v eucharistii přistoupili, mají možnost tak učinit v našem kostele v neděli po mši svaté (cca do 10.15 hodin).

V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin.

Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 2. března 2021 v 18.oo hodin v Pastoračním domě.

První svaté přijímání navrhujeme letos 20. června.

Příprava by probíhala od pátku 5. března 2021 při dětské mši svaté a po domluvě také s paní Bezděkovou. Prosím rodiče těchto dětí, aby přišli v pátek 5. března s dětmi na večerní mši svatou v 18.oo hodin.