Oznamy pro farnost 21.03.2021

5. neděle postní

V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu děti.

Další příprava dětí na první svaté přijímání bude probíhat v pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

Papež František vyhlásil Rok svatého Josefa. S tím je spojena možnost získání plnomocných odpustků. Podmínky najdete ve vývěsce v předsíni kostela.

Tuto neděli se koná sbírka na potřeby kostela

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů bohoslužeb doma a rádi by k přijetí Krista v eucharistii přistoupili, mají možnost tak učinit v našem kostele v neděli po mši svaté (cca do 10.15 hodin).

Za týden ze soboty na neděli se mění čas.