POZVÁNKA NA „KLEPÁČOVÁNÍ“ 2021

Svatý týden, nebo Pašijový týden připomíná poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení. Začíná Květnou nedělí a končí nedělí vzkříšení.

V tomto týdnu se při Gloria na Zelený čtvrtek naposledy rozezní zvony a pak „odletí do Říma“ pro požehnání Svatého otce. Letí zcela tiše. První ty nejstarší, které znají cestu. Na konci malé, aby se neztratily.

Když do Říma doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu se vrátí a po Gloria zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“

Ministranti a děti z naší farnosti každoročně chodili „klepáčovat“ po dědině, když zvony odletěly, aby je zastoupili v jejich každodenním zvonění tzv. klekání, které se opakuje třikrát: za úsvitu, v poledne a večer.

Lidé se při zvuku zvonu modlí Anděl Páně.

Zveme tedy všechny obyvatele naší Ostrožské Lhoty:

Připojte se k nám

na Velký pátek Bílou sobotu

ve 12 hod.

2 minuty.

Z balkonu, na dvoře, nebo v humně.

Klepat můžeme i 2 dřevěné paličky o sebe.

Jako loni, tak i letos – připojte se!