Oznamy pro farnost 28.03.2021

Květná neděle

Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti.

V postní době se koná křížová cesta v neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli se mohou účastnit křížové cesty senioři v kostele a ostatní v přírodě.

Velký pátek je dnem, přísného postu.

Na Velký pátek se koná v kostele křížová cesta v 15.oo hodin.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se společně pomodlíme ranní chvály v 8.oo hodin ráno v kostele.

Další příprava dětí na první svaté přijímání bude probíhat až po Velikonocích v pátek 9. dubna 2021 při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

Příští sobotu, po modlitbě ranních chval, se koná adorace u Božího hrobu. Zapište se do rozpisu adorace na bočním oltáři.

Při adoraci u Božího hrobu můžete také přispět svým darem na Svatou zemi do pokladničky umístěné v blízkosti Božího hrobu.

Při sbírce na potřeby kostela minulou neděli se vybralo 12 266,- Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Doporučení z arcibiskupství říká, že si mají věřící na velikonoční neděli letos požehnat pokrmy doma.

Dnes ze soboty na neděli se mění čas.

Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, použijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji laskavě jako obvykle na Květnou neděli.

Děkuji všem ochotným brigádníkům, kteří v sobotu uklidili kostel a okolí kostela.

Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na Kněžský seminář.