OZNÁMENÍ

MILÍ FARNÍCI,

Z DŮVODU NE ŠŤASTNÝCH LEČ DŮLEŽITÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ NÁKAZY POVAŽUJI ZA NUTNÉ DODRŽOVAT OMEZENÍ ÚČASTI PŘI SLOUŽENÍ BOHOSLUŽEB A OBŘADŮ.

ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ PŘEDEM SI MŮŽETE REZERVOVAT ODEBRÁNÍM OZNAČENÉHO LÍSTKU NA KONKRÉTNÍ MŠI SVATOU V PŘEDSÍNI KOSTELA. K DISPOZICI JE 30 LÍSTKŮ.

PO NAPLNĚNÍ POVOLENÉ KAPACITY 30 MÍST BUDE PROSTOR KOSTELA UZAVŘEN. PROSÍM VŠECHNY O RESPEKTOVÁNÍ REZERVACÍ.

UVĚDOMUJI SI, JAK BOLESTNÁ JSOU TAKOVÁ OPATŘENÍ. PŘÁNÍM NÁS VŠECH JE OCHRÁNIT SVÉ BLIŽNÍ A CO NEJDŘÍVE SE VRÁTIT K NORMÁLNÍMU ŽIVOTU I SLAVENÍ LITURGIE.

… A MĚJME NA PAMĚTI SLOVA PROROKA HABAKUKA (Hab 3, 17-18):

I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody,

i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm,

i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech,

já přesto budu jásat v Hospodinu, budu plesat v Bohu, svém Spasiteli!

P. Miroslav Reif - farář