Oznamy pro farnost 04.04.2021

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Další příprava dětí na první svaté přijímání bude probíhat tento pátek 9. dubna 2021 při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

Doporučení z arcibiskupství říká, že si mají věřící na velikonoční neděli letos požehnat pokrmy doma sami.

Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na Kněžský seminář.

Děkuji vám všem, kteří jste jakkoli přispěli svou účastí, úklidem, výzdobou či jinou službou, zpěvem i darem k oslavě letošních velikonočních svátků. A zároveň bych vám přál, abyste i tak, přes poněkud nezvyklé podmínky vyvolané protiepidemickými opatřeními, ve zdraví a ve vzájemné lásce prožili atmosféru těchto křesťanských Velikonoc a nenechali si vzít radost.