Oznamy pro farnost 11.04.2021

2.neděle velikonoční

Při sbírce na Boží Hrob v Jeruzalémě se vybralo 2 070,- Kč.

Na bohoslovce na Boží Hod velikonoční se vybralo 12 635,- Kč.

Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Další příprava dětí na první svaté přijímání bude probíhat tento pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin.