Pořad bohoslužeb v únoru 2012

1.2.2012 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.2.2012 čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, za jejich rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
3.2.2012 pátek Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa 18.00 h Za zemřelého Antonína Lagu, manželku a živou i zemřelou rodinu
4.2.2012 sobota   18.00 h Za nemocného bratra Martina
5.2.2012 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
6.2.2012 pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.2.2012 úterý     mše sv. nebude
8.2.2012 středa Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefíny Bakhity, panny 18.00 h Za zemřelého Ladislava Žajdlíka, manželku a dvoje rodiče
9.2.2012 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
10.2.2012 pátek Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku a živou i zemřelou rodinu
11.2.2012 sobota Připomínka Panny Marie Lurdské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
12.2.2012 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.2.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl dárce
14.2.2012 úterý     mše sv. nebude
15.2.2012 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.2.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jana Pavlase a živou i zemřelou rodinu
17.2.2012 pátek Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků /td>18.00 h Za zemřelou Růženu Maluškovu, manžela a duše v očistci
18.2.2012 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče Aloise a Marii Knedlovy, syna, vnuka a zetě
19.2.2012 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.2.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.2.2012 úterý Připomínka Petra Damianiho, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
22.2.2012 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za zemřelou Františku Žajdlíkovu, manžela, dceru a syna
23.2.2012 čtvrtek Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Maluška, manželku, dva zetě a dar zdraví
24.2.2012 pátek   18.00 h Za celou zemřelou rodinu Ratajskou, Pavelkovu a duše v očistci
25.2.2012 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu a za živou i zemřelou rodinu
26.2.2012 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
27.2.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.2.2012 úterý     mše sv. nebude
29.2.2012 středa   18.00 h Za zemřelého Luboše Zámečníka