Pořad bohoslužeb v květnu 2021

  1.5.2021 sobota Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Bílka, ochranu Panny Marie a celou živou i zemřelou rodinu
  2.5.2021 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  3.5.2021 pondělí Svátek sv. Filipa a Jakuba, aspoštolů16.00 h Pohřeb zemřelé Boženy Vaňkové
  4.5.2021 úterý     mše sv. nebude
  5.5.2021 středa   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní za 70 a 80 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
  6.5.2021 čtvrtek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jiřího Hladkého a živou rodinu
  7.5.2021 pátek   16.00 h Pohřeb zemřelého Jaromíra Páče
  8.5.2021 sobotaPřipomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 15.00 h Pohřeb zemřelé Marie Malušové
  9.5.2021 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  10.5.2021 pondělí   16.00 h Pohřeb zemřelé Marie Mirošové
  11.5.2021 úterý     mše sv. nebude
  12.5.2021 středa Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  13.5.2021 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou Helenu Pašovu, manžela a živou i zemřelou rodinu Mikulíkovu
  14.5.2021 pátek Svátek sv. Matěje, apoštola 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  15.5.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Bachana, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  16.5.2021 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  17.5.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.5.2021 úterý Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka   mše sv. nebude
  19.5.2021 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína Dobřeckého, bratra, dvoje rodiče a dar zdraví
  20.5.2021 čtvrtek Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 h Za zemřelého Antonína Pospíšila, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
  21.5.2021 pátek Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedniků 18.00 h Za zemřelé Jana a Annu Míškovy a živou i zemřelou rodinu
  22.5.2021 sobotaPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
  23.5.2021 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 h Za farníky
  24.5.2021 pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.5.2021 úterý Připomínka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Magdalény de´Pazzi, panny   mše sv. nebude
  26.5.2021 středaPamátka sv. Filipa Neriho, kněze18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, sourozence, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  27.5.2021 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka, zemřelou rodinu a duše v očistci
  28.5.2021 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  29.5.2021 sobota Připomínka sv. Pavla IV., papeže 14.00 h Pohřeb zemřelé Jany Galuškové
  30.5.2021 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 h Za farníky
  31.5.2021 pondělíSvátek Navštívení Panny Marie18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, dva syny, zetě a dar zdraví