Oznamy pro farnost 25.04.2021

4.neděle velikonoční

Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

V měsíci květnu se konají májové pobožnosti po večerní mši svaté.

Ze svatby novomanželů Poláškových bylo darováno na kostel 4 000,-. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na křesťanská média.