Oznamy pro farnost 02.05.2021

5.neděle velikonoční

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne až v pátek 14. května při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

V měsíci květnu se konají májové pobožnosti po večerní mši svaté.

Do pokladniček postní almužny bylo darováno 7 185,- korun.

Sbírka na křesťanská média minulou neděli přinesla 11 410,- korun.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.