Oznamy pro farnost 09.05.2021

6.neděle velikonoční

Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek 14. května při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

V sobotu 22. května 2021 při mši svaté v 10.3o hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Jakub Hyrák a Anežka Bezděková.

V měsíci květnu se konají májové pobožnosti po večerní mši svaté.

Děkuji našim šikovným hodinářům, že nám opravili hodiny na kostele.