Oznamy pro farnost 16.05.2021

7.neděle velikonoční

Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin.

V sobotu 22. května 2021 při mši svaté v 10.3o hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Jakub Hyrák a Anežka Bezděková.

V měsíci květnu se konají májové pobožnosti po večerní mši svaté.

Prosím, členy farní rady, aby se sešli v úterý 18.května 2021 v 18.oo hodin v Pastoračním domě.