Stojanovo gymnázim na Velehradě nás zve

Stojanovo gymnázim na Velehradě nás zve

Pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, ve spolupráci s TV Noe, Arcibiskupstvím olomouckým, společností Kristýn služebník s. r. o. a Studiem Velehrad, Olomouc vyhlašuje Stojanovo gymnázium, Velehrad 1. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera. Informace o soutěži a jejích podmínkách naleznete na přiložených plakátech. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2012.

Středisko volného času při Stojanově gymnáziu, Velehrad srdečně zve na víkendové workshopy fotografie (10. – 12. 2. 2012), filmu (9. – 11. 3. 2012) a animace (16. – 18. 3. 2012). Jednotlivé víkendy povedou lektoři: Michal Rivola (fotografie), Martin a Veronika Müllerovi (film), Michael Carrington (animace).

Dále Středisko volného času při SGV připravuje 2. ročník Prázdninové školy Velehrad, tentokrát s nabídkou: Škola médií a filmu (29. 7. - 3. 8. 2012), Jazyková škola a Týden v pohybu (19. - 24.8.2012).

Další informace naleznete na www.sgv.cz.