Oznamy pro farnost 23.05.2021

Slavnost Seslání Ducha svatého

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté proběhne další příprava na první svaté přijímání dětí.

V pátek jste všichni zváni na NOC KOSTELŮ.

Po večerní mši svaté bude nejprve zahájení v kostele.

Následuje koncert scholy.

V 19.30 hodin májová pobožnost u sochy Panny Marie naproti hřbitovu.

Ve 21.00 hodin na závěr duchovní adorace v kostele.

Na stolku v kostele a v předsíni si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství. Vyplněné odevzdejte do 30. června.

Touto nedělí končí doba velikonoční.