Naše spolufarnice vstoupí do noviciátu

Naše spolufarnice vstoupí do noviciátu

V sobotu 29. 5. 2021 vstoupí do Noviciátu v řeholní rodině Sester karmelitek sv. Terezie z Florencie, dcer bl. Terezie M. od Kříže z našeho farního společenství Lucie Křápková.

Mysleme na ni a všechny další (známé i neznámé) ve svých modlitbách.
Ať správně poznají svou cestu a prohlubují svůj vztah s Kristem.

Pro nás je datum vstupu tak trochu symbolické.

29. 5. 1902 se narodil P. Antonín Šuránek. Bylo to v den slavnosti Božího Těla.
Lucka vstoupí na novou cestu 29. 5. v kostele Božího Těla.