Před 119 lety se narodil P. Antonín Šuránek

Před 119 lety se narodil P. Antonín Šuránek

Služebník Boží P. Antonín Šuránek se řadí ke čtveřici kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi.

Zemřel 3. 11. 1982 v pověsti svatosti. Jeho současníky oslovil příkladný život natolik, že nechtěli, aby jeho odkaz upadl v zapomnění. Velmi záhy se vytvořila skupina nadšenců, která začala schraňovat jeho písemnou pozůstalost, přepisovat, vzdáleně připravovat k tisku a soustřeďovat vzpomínky na jeho osobnost. Do práce se zapojila řada laiků a díky úsilí P. Aloise Kotka (1927-2013) vyšlo po pádu totality několik titulů.

Řadu lidí zajímá, v jaké fázi se proces nachází. Dá se říct, že stav postupu beatifikace, je na "mrtvém" bodě (nekonají se různé akce jako tomu bylo v počátku apod.). V některých místech, kde působil, je však stále žívá vzpomínka. Předávají si ji z generace na generaci.

Neutuchly však modlitby věřících. Právě na opravdové a živé víře lidí všechny kauzy stojí.

Jak takový proces probíhá?
Kdo další seřadí mezi kandidáty?

Odpověd na otázky naleznete zde