Oznamy pro farnost 30.5.2021

Slavnost Nejsvětější Trojice

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Děti mohou opět přicházet na tyto dětské mše svaté.

Při této mši proběhne další příprava na první svaté přijímání dětí.

Děkuji všem, kteří se zasloužili o NOC KOSTELŮ.

Na stolku v kostele a v předsíni si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství. Vyplněné přihlášky mi odevzdejte do 30. června.

V sobotu 5. června 2021 uzavřou svátost manželství v 11.oo hodin ve farním kostele svatého Vavřince v Hluku snoubenci Jakub Hájek a Kristýna Ježková.

Ze svatby novomanželů Hyrákových bylo darováno na kostel 3 000,-

Děkuji také všem, kteří přispěli do sbírky na církevní školy v diecézi minulou neděli. Vybralo se 10 005,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Odpočet daně při daru církvi má být letos zvýšen z 10% na 30%.

Dobrý den, srdečně Vás zdravím a posílám výsledky sbírky Postní almužny 2021. I přes všechna omezení spojená s nemocí Covid se v našem děkanátu vybralo neuvěřitelných 223 823,- Kč.  Všem, kteří jakkoliv se sbírkou pomáhali a všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme příští neděli adorací po mši svaté.

Ve středu 9. června jste zváni na mši svatou k sv.Antonínkovi, kterou bude sloužit Mons.Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký v 10.oo.