Oznamy pro farnost 6.6.2021

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme tuto neděli adorací po mši svaté.

V pátek se koná smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Při večerní mši svaté v pátek budeme pokračovat v další přípravě na první svaté přijímání dětí.

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole na příští školní rok. Vyplněné odevzdejte do 30. června do schránky na faře nebo do rukou faráře.

Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 8. června 2021 v 18.oo hodin v Pastoračním domě.

Společenství ovdovělých zve všechny na mši svatou ke Svatému Antonínku ve středu 9. června v 10.oo hodin. Pokud potřebujete odvoz, domluvte se s paní Ludmilou Pavelkovou nebo Budařovou. Informace naleznete také na vývěsce v předsíni kostela. Hlavním celebrantem bude Mons.Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký.