Oznamy pro farnost 13.6.2021

11.neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 17. června se od 17 hodin budou v Pastoračním domě plést věnce na výzdobu kostela.

Při večerní mši svaté v pátek budeme pokračovat v poslední přípravě na první svaté přijímání dětí.

V sobotu 19. června bude od 9 hodin probíhat úklid kostela před prvním svatým přijímáním.

V sobotu odpoledne od 14.30 hodin se koná zpověď dětí a zkouška k obřadům slavnosti prvního svatého přijímání. Bylo by dobré, aby ke svaté zpovědi přišli i rodiče, sourozenci, kmotři a další rodinní příslušníci. Využijte možnosti vykonat si svatou zpověď i během týdne.

K prvnímu svatému přijímání přistoupí děti z naší farnosti v neděli 20.června při mši svaté v 9.oo hodin.

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole na příští školní rok. Vyplněné odevzdejte do 30. června do schránky na faře nebo do rukou faráře.

Příští neděli se koná sbírka na opravy kostela.