Oznamy pro farnost 20.06.2021

12.neděle v mezidobí

V pátek bude poslední večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. O prázdninách mše pro děti nebudou.

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole na příští školní rok. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 30. června do schránky na faře nebo do rukou faráře.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy kostela.

Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na technického administrátora pro děkanát Uherské Hradiště. Informace najdete na vývěsce.

V sobotu 3.července 2021 při mši svaté v 11.oo hodin, budou v našem kostele sezdáni snoubenci Radek Laga a Irena Hyráková.