Oznamy pro farnost 27.06.2021

13.neděle v mezidobí

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

V sobotu 3. července 2021 při mši svaté v 11.oo hodin, budou v našem kostele sezdáni snoubenci Radek Laga a Irena Hyráková.

O prázdninách mše svaté pro rodiče s dětmi nebudou.

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole na příští školní rok. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 30. června do schránky na faře nebo do rukou faráře.

Sbírka na opravy kostela minulou neděli vynesla 23 543,- Kč.

Antonínové a Antonie darovali 650,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Podle rozhodnutí otce arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděli 4. července 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou na Jižní Moravě.

Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na technického administrátora pro děkanát Uherské Hradiště. Informace najdete na vývěsce.