Pořad bohoslužeb v červenci 2021

  1.7.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
  2.7.2021 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.7.2021 sobotaSvátek sv. Tomáše, apoštola18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
  4.7.2021 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  5.7.2021 pondělí Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  6.7.2021 úterý Připomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice   mše sv. nebude
  7.7.2021 středa   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  8.7.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého otce a živou i zemřelou rodinu
  9.7.2021 pátek Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  10.7.2021 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Boží pro celou rodinu
  11.7.2021 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  12.7.2021 pondělí   mše sv. nebude
  13.7.2021 úterý Připomínka sv. Jindřicha   mše sv. nebude
  14.7.2021 středa Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze mše sv. nebude
  15.7.2021 čtvrtek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve mše sv. nebude
  16.7.2021 pátekPřipomínka Panny Marie Karmelské mše sv. nebude
  17.7.2021 sobotaPřipomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží mše sv. nebude
  18.7.2021 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  19.7.2021 pondělí   mše sv. nebude
  20.7.2021 úterý Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  21.7.2021 středa Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.7.2021 čtvrtek Svátek sv. Marie Magdalény 18.00 h Za Alžbětu Horňákovu a dar zdraví pro rodinu
  23.7.2021 pátek |Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 h Za Františka Maluše, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  24.7.2021 sobota Připomínka sv. Šarbela Makhlůfa, kněze 18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
  25.7.2021 neděleSlavnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího 9.00 h Za osmdesátníky, sedmdesátníky, šedesátníky, padesátníky a ostatní farníky
  26.7.2021 pondělíPamátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  27.7.2021 úterýPřipomínka sv. Gorazda a druhů   mše sv. nebude
  28.7.2021 středa   18.00 h Za dary Ducha svatého a dar zdraví
  29.7.2021 čtvrtek Památka sv. Marty 18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  30.7.2021 pátek Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 18.00 h Za rodinu Šmehlíkovu a vedení Duchem svatým
  31.7.2021 sobotaPamátka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 h Za zemřelé Anežku a Miloslava Gottvaldovy, sourozence a rodiče