Pořad bohoslužeb v srpnu 2021

  1.8.2021 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  2.8.2021 pondělíPřipomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.8.2021 úterýPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze   mše sv. nebude
  4.8.2021 středa Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku a živou i zemřelou rodinu
  5.8.2021 čtvrtek Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.00 h Za Františka a Anežku Machovy, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
  6.8.2021 pátek Svátek Proměnění Páně 18.00 h Za Františka Pavelku, bratra a živou i zemřelou rodinu
  7.8.2021 sobota Připomínka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá milosrdenství, ochranu Panny Marie, zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  8.8.2021 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  9.8.2021 pondělí Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  10.8.2021 úterý Svátek sv. Vavřince, mučedníka   mše sv. nebude
  11.8.2021 středa Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Za Františku Kapustovu a duše v očistci
  12.8.2021 čtvrtek Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 h Za Petra Poláška a živou i zemřelou rodinu
  13.8.2021 pátek Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Na úmysl dárce
  14.8.2021 sobota Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  15.8.2021 neděleSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE9.00 h Za farníky
  16.8.2021 pondělí Připomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.8.2021 úterý     mše sv. nebude
  18.8.2021 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Žajdlíka, manželku, dar zdraví a duše v očistci
  19.8.2021 čtvrtek Připomínka sv. Jana Eudese, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
  20.8.2021 pátek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Za dar zdraví a ochranu Boží
  21.8.2021 sobota Památka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za živé i zemřelé členky a členy Červeného kříže a za dar zdraví
  22.8.2021 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  23.8.2021 pondělíPřipomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.8.2021 úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   mše sv. nebude
  25.8.2021 středa Připomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka; připomínka sv. Josefa Kalassanského, kněze a připomínka bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  26.8.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, syna, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  27.8.2021 pátek Památka sv. Moniky 18.00 h Na úmysl dárce
  28.8.2021 sobota Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
  29.8.2021 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
  30.8.2021 pondělí   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
  31.8.2021 úterý     mše sv. nebude