Oznamy pro farnost 03.07.2021

14.neděle v mezidobí

V sobotu 10. července 2021 při mši svaté v 11.oo hodin, budou v našem kostele sezdáni snoubenci Martin Mach a Silvie Pavlasová.

Podle rozhodnutí otce arcibiskupa Jana bude sbírka v neděli 4. července 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou na Jižní Moravě.

Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na technického administrátora pro děkanát Uherské Hradiště. Informace najdete na vývěsce.