Prázdninové putování rodin k svaté Ludmile

Prázdninové putování rodin k svaté Ludmile

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Navštivte během prázdnin místa ve svém okolí, kde ji uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální služby.

Aktivita potrvá po celou dobu letních prázdnin!

•Prázdninovým putováním vás bude provázet příběh „Babička“, povídání o svaté Ludmile od spisovatele Ivana Renče.

•Příběh je rozdělen na 10 úseků, které jsou shodné v pěti barevných oblastech (to znamená, že text i soutěžní otázka např. na stanovišti č. 1 jsou stejné i v ostatních oblastech).

•Čísla určují pořadí příběhu o svaté Ludmile, ale můžete je navštívit v jakémkoli pořadí během celých prázdnin.

•Na mapce jsou barevně vyznačené děkanáty, které tvoří celek s 10 zastávkami po dané oblasti.

Kdo chce zažít dobrodružství, může se zapojit do rodinné soutěže.

Vytiskněte si poutní pas, do kterého si postupně poznačíte deset stanovišť a všechny potřebné údaje. Na každém naleznete část šifry. Vyluštěnou šifru můžete zaslat na e-mail: rodinnyzivot@ado.cz a obdržíte speciální cenu. Dále budete zařazení do slosování, které proběhne na pouti v Suché Lozi 18. září 2021.

Nezapomeňte, že nabrat inspiraci k návštěvě neznámých míst může každý, bez rozdílu věku.

Veškeré informace naleznete na webu rodinnyzivot.cz