Oznamy pro farnost 18.07.2021

16.neděle v mezidobí

Příští neděli 25. července oslavíme našeho patrona kostela svatého Jakuba při mši svaté v 9.oo hodin.

V neděli 25. července se koná při mši svaté hodová sbírka na potřeby našeho kostela.