Oznamy pro farnost 25.07.2021

Slavnost svatého Jakuba Staršího – patrona našeho kostela 25.7.2021

Tuto neděli 25. července, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Osmdesátníci darovali na potřeby kostela 4 500,- Kč.

Sedmdesátníci darovali 4 500,- Kč.

Šedesátníci darovali 3 000,- Kč.

Padesátníci darovali 3 600,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela.

Rád bych pozval Vás i Vaše farníky na oslavu svátku sv. Gorazda, která se bude konat v neděli 1. srpna v 15 hodin na Hoře sv. Klimenta