Oznamy pro farnost 01.08.2021

18.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

Rád bych pozval Vás i Vaše farníky na oslavu svátku sv. Gorazda, která se bude konat v neděli 1. srpna v 15 hodin na Hoře sv. Klimenta

Jakubové a Anny věnovali na potřeby kostela 2 200,- Kč.

Hodová sbírka na potřeby našeho kostela vynesla 34 151,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.