Oznamy pro farnost 08.08.2021

19.neděle v mezidobí

V sobotu 21. srpna 2021 přijmou v našem kostele při mši svaté v 11.oo hodin svátost manželství snoubenci Roman Mach a Petra Tuháčková.