Oznamy pro farnost 22.08.2021

21.neděle v mezidobí

V pondělí 30. srpna 2021 při mši svaté v 18.oo hodin požehnám dětem školní brašny a aktovky. Zároveň zvu všechny děti školou povinné a studenty na tuto mši svatou k vyprošení si pomoci Ducha svatého na začátku nového školního roku.

Při měsíční sbírce na potřeby kostela se vybralo 12 880,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.