Oznamy pro farnost 29.08.2021

22.neděle v mezidobí

V pondělí 30. srpna 2021 při mši svaté v 18.oo hodin požehnám dětem školní brašny a aktovky. Zároveň zveme všechny rodiče s dětmi, žáky školou povinné, studenty i učitele na tuto mši svatou vyprosit si pomoc Ducha svatého na začátku nového školního roku. Všichni žáci a studenti ať si vezmou k této příležitosti své aktovky, batohy a školní brašny.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete nahlásit u mne.

V sobotu 4. září 2021 při mši svaté ve 12.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Stanislav Mach a Kristýna Hyráková.

Ze svatby Romana Macha a Petry Tuháčkové bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Informace o možnosti dopravy na pouť tuto neděli je na vývěsce u dveří kostela.

Příští neděli 5. září po mši svaté se koná v Pastoračním domě farní kavárna.!!! Farní kavárna se tento týden nekoná!!!!

V pondělí 6. září od 16.oo hodin pak beseda nejen pro starší farníky.