Pořad bohoslužeb v září 2021

  1.9.2021 středa   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní
  2.9.2021 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.9.2021 pátekPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve18.00 h Na úmysl dárce
  4.9.2021 sobota   18.00 h Za Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, rodinu Sedovu, Sadílkovu a za dar zdraví a Boží ochranu
  5.9.2021 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  6.9.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelou Annu Vaněčkovu, manžela a za živou i zemřelou rodinu
  7.9.2021 úterý Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
  8.9.2021 středa Svátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  9.9.2021 čtvrtek Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  10.9.2021 pátekPřipomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.9.2021 sobota   18.00 h Za živé a zemřelé Marie z farnosti
  12.9.2021 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  13.9.2021 pondělí Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.9.2021 úterý Svátek Povýšení svatého Kříže   mše sv. nebude
  15.9.2021 středaPamátka Panny Marie Bolestné18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  16.9.2021 čtvrtek Památka sv. Ludmily, mučednice18.00 h Za živé a zemřelé Ludmily z farnosti
  17.9.2021 pátekPřipomínka sv. Kornélila, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Pavlu Vavřiníkovu a zemřelé rodiče
  18.9.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého Milana Adamce
  19.9.2021 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  20.9.2021 pondělíPamátka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl dárce
  21.9.2021 úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty   mše sv. nebude
  22.9.2021 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.9.2021 čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, knhěze 18.00 h Za zemřelou Boženu Bartošovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  24.9.2021 pátek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Boží a andělů strážných
  25.9.2021 sobota   18.00 h Za Jarmilu Šimčíkovu, manžela, syna Václava, prarodiče Malušovy a živou i zemřelou rodinu
  26.9.2021 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  27.9.2021 pondělí Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  28.9.2021 úterý Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h   Na úmysl dárce
  29.9.2021 středaSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů18.00 h Za zemřelou Boženu Kotačkovu, sourozence, rodiče a duše v očistci
  30.9.2021 čtvrtek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka