Pořad bohoslužeb v říjnu 2021

  1.10.2021 pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
  2.10.2021 sobotaPamátka svatých andělů strážných 18.00 h Na úmysl dárce
  3.10.2021 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  4.10.2021 pondělí Památka sv. Františka z Assisi18.00 h Za Josefa a Marii Těthalovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.10.2021 úterý Připomínka sv. Faustiny Kowalské, panny   mše sv. nebude
  6.10.2021 středa Připomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.10.2021 čtvrtek Památka Panny Marie Růžencové mše sv. nebude
  8.10.2021 pátek   mše sv. nebude
  9.10.2021 sobota Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze mše sv. nebude
  10.10.2021 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Na úmysl dárce
  11.10.2021 pondělí Připomínka sv. Jana XXIII., papeže mše sv. nebude
  12.10.2021 úterýPřipomínka sv. Radima, biskupa   mše sv. nebude
  13.10.2021 středa   mše sv. nebude
  14.10.2021 čtvrtek Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka mše sv. nebude
  15.10.2021 pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve18.00 h Za Františku a Františka Libosvárovy, živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  16.10.2021 sobota Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Maria Alacoque, panny18.00 h Za Růženu Zelenou, zemřelého manžela, dceru Jiřinu, dvoje zemřelé rodiče a rodinu Jelénkovu
  17.10.2021 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  18.10.2021 pondělí   Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu Ducha svatého, Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu
  19.10.2021 úterý Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze   mše sv. nebude
  20.10.2021 středa   18.00 h Za Ludmilu a Josefa Radochovy, syna, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
  21.10.2021 čtvrtek Připomínka bl. Karla Rakouského18.00 h Za Růženu a Jaroslava Malůškovy, za živou a zemřelou rodinu a na přímluvu Panny Marie za dar zdraví
  22.10.2021 pátek Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže 18.00 h Za zemřelého Lubomíra Zámečníka, rodiče a živou i zemřelou rodinu
  23.10.2021 sobotaPřipomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.10.2021 neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  25.10.2021 pondělíSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 18.00 h Za Marii Křápkovu, manžela, dceru, dvoje zemřelou rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  26.10.2021 úterý     mše sv. nebude
  27.10.2021 středa   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
  28.10.2021 čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Za Františka Matuštíka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  29.10.2021 pátek Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.10.2021 sobota   18.00 h Za rodiče Páčovy a Mazurkovy
  31.10.2021 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
14.00 h Dušičková pobožnost