Oznamy pro farnost 05.09.2021

23.neděle v mezidobí

Ze svatby Romana Macha a Petry Tuháčkové bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli 5. září farní kavárna nebude.

V pondělí 6. září od 16.oo hodin jste zváni na besedu do Pastoračního domu nejen pro starší farníky.

V pondělí v 18.oo hodin přijďte na mši svatou pro rodiny s dětmi.

V sobotu 18. září 2021 v 11.oo hodin budou v našem kostele při mši svaté sezdáni snoubenci Pavel Mikoška a Tereza Machová.