Oznamy pro farnost 12.09.2021

24.neděle v mezidobí

Ze svatby Stanislava Macha a Kristýny Hyrákové bylo darováno na potřeby kostela 4 500,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 18.oo hodin přijďte na mši svatou pro rodiny s dětmi.

V sobotu 18. září 2021 v 11.oo hodin budou v našem kostele při mši svaté sezdáni snoubenci Pavel Mikoška a Tereza Machová.

Příští neděli 19. září se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Kdo je ochoten zapojit se do přípravy farního dne plánovaného na neděli 3 .října přijďte prosím po (nedělní) mši svaté (12.9.) na krátkou schůzku do pastoračního domu. Děkuji.