Oznamy pro farnost 26.09.2021

26.neděle v mezidobí

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 17 369,- Kč.

Ze svatby novomanželů Pavla Mikošky a Terezy Machové bylo darováno na potřeby kostela 4 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli 26. 9. jsou srdečně zváni členové Matice svatoantonínské na valnou hromadu, která proběhne na Svatém Antonínku. Po zahájení mší svatou v 15.00, pak bude následovat jednání valné hromady.

Svátostné manželství uzavřou dne 9. 10. 2021 v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli sv. Antonína snoubenci Miroslav Šajdler, bydlištěm Boršice u Blatnice 98 a Kristýna Gabrielová, bydlištěm Ostrožská Lhota 43.

Na základní škole začalo vyučování náboženství. Kdo na to zapomněl, je možno ještě se připojit. Informace vám podají naše katechetky Ing.Jarmila Bezděková a Mgr.Hana Machová.