Oznamy pro farnost 03.10.2021

27.neděle v mezidobí

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež.

Chlapi, kteří mají zájem, jsou srdečně zváni na setkání MODLITEB OTCŮ ve středu 6. října po mši svaté od 18:45 do Pastoračního domu PAŠ, abychom tak mohli spolu Pánu poděkovat i předložit prosbu o přímluvu svatého Josefa za všechny, kteří jsou nám svěřeni v našich rodinách a životech i za schopnost odevzdat Bohu vše, co přesahuje naše síly. Přijďte prosím všichni, kdo takovou potřebu cítíte, abychom se mohli domluvit na termínech i formě setkávání.

V pondělí 4.října bude v Pastoračním domě PAŠ od 16-ti hodin beseda seniorů. Na krátké posezení a zavzpomínání u hrnku čaje jsou upřímně zváni všichni zájemci.

V době mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní úřad v Hluku P.Josef Janek tel: 731 402 030