Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

V úterý 9. listopadu 2021 se v 16.00 sejdou kněží a věřící v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě, aby poděkovali za život P. Šuránka, prosili za vlastní posvěcení a vyprošovali nová duchovní povolání.

Hlavním celebrantem mše svaté bude P. ThLic. Pavel STUŠKA, PhD., rektor kněžského semináře v Olomouci,
a kazatelem P. ICLic Jiří ZÁMEČNÍK, kaplan v Přerově a biskupský delegát pro svatořečení.

Program:
Korunka k Božímu milosrdenství
Mše svatá
Adorace
Modlitba u hrobu P. Šuránka na místním hřbitově