Letošní Drakiádě na Antonínku přál i vítr

Letošní Drakiádě na Antonínku přál i vítr

Ke zdármému průběhu Drakiády opět přispělo i několik dobrovolníků z Ostrožské Lhoty. Všem patří dík!

Text a foto zde

Foto Stanislav Dufka