Oznamy pro farnost 17.10.2021

29.neděle v mezidobí

Tuto neděli se koná farní den, který začne mší svatou. Program farního dne najdete na vývěsce v předsíni kostela.

Tuto neděli bude v kapli svatého Antonína odpoledne v 15.oo hodin odsloužena mše svatá za zemřelé strážce kaple.

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež.

Děkuji všem, kdo nainstalovali zábradlí u vchodu do fary.

Tuto neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela.

Příští neděle 25. října je dnem modliteb za misie a při té příležitosti se koná sbírka na misie.