Beseda s panem Budařem o P. Šuránkovi - 11. 3. 2012

Beseda s panem Budařem o P. Šuránkovi - 11. 3. 2012

Kde: Pastorační dům P.AŠ v Ostrožské Lhotě

Kdy: 11. března 2012 ve 14:45 hod.
(ve 14:OO začne v kostele křížová cesta)

Už jste někdy dostali otázku:

Čím P. Šuránek vlastně vynikal?
Co vykonal tak mimořádného?

Možná i vaše odpovědi byly pro tazatele nedostačující.
Pokusme se na ně najít odpověď!

Letos v květnu uplyne 110 let od narození našeho rodáka P. Antonína Šuránka.
V listopadu si pro změnu budeme připomínat 30. výročí jeho úmrtí.

Zmiňované cifry napovídají, že lidí, kteří se s P.Šuránkem osobně znali, je již poskrovnu.
Mezi „hrstku“ pamětníků patří i pan Slavomír Budař (92 let) z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Je obdivuhodné, jak ve svém věku oplývá optimismem a má plno energie. Pan Slavomír Budař se s P.Šuránkem znal již za svých mladických let. Tedy už v době kolem začátku II. světové války.
S přibývajícím věkem jejich přátelství a spolupráce rostla. Již od počátku se stal nadšencem a pomocníkem Díla svatého Antonína.

Když se octnete ve společnosti pana Budaře, tak žasnete nad tím, co všechno si pamatuje, co zažil, s kým se znal.
Přes svůj vysoký věk dovede navíc stále poutavě vyprávět.
Zabrousíte-li na téma P. Šuránek, tak jsou jeho vzpomínky neutuchající! Jako bezedná studna! I po letech si konkrétní události detailně vybavuje.

Vypráví-li o P. Šuránkovi, vypovídá především jeho srdce a oči se mu radostí rozzáří.
Nemluví totiž o někom, o kom si něco přečetl a zná ho pouze zprostředkovaně. Hovoří o člověku, kterého si hluboce vážil za života a ctí ho i po smrti. Svou pomoc nabízel P. Šuránkovi za jeho života. Po smrti se stal jedním z iniciátorů beatifikace. Poskytl potvrzení o jeho životě při výslechu v souvislosti s diecézním procesem blahořeční P. Šuránka a sám přepsal celou řadu jeho rukopisů.

Jeho vyprávění nejsou jen pouhá slova, ale živé svědectví. Odkaz pro nás! „Dědictví,“ které by rád předal dál. My patříme do skupiny lidí, kteří znají P. Šuránka pouze zprostředkovaně. Máme však jedinečnou možnost zaposlouchat se do slov a nahlédnout do očí pana Budaře.
Možná ta jiskřička z jeho oči přeskočí i do našeho srdce. Začneme přemýšlet nad životem a odkazem P. Šuránka a skrze něho objevíme krásu Krista!
Dalo by se říct (velmi zkráceně), že to je i odkaz P. Šuránka – zamilovat si Krista!