Oznamy pro farnost 24.10.2021

29.neděle v mezidobí

Velké poděkování patří aktérům farního dne.

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež.

Prosím členy farní rady, aby se v úterý 26. října v 18.oo hodin sešli na zasedání farní rady v Pastoračním domě.

Sbírka na potřeby našeho kostela minulou neděli vynesla 13 830,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Neděle 24. října je dnem modliteb za misie a při té příležitosti se koná sbírka na misie.

Připomínám, že za týden se mění čas.

Prodej knih, kalendářů, pohledů a vánočních přání se uskuteční v sobotu 30.října a v neděli 31.října v Pastoračním domě P.A.Šuránka vždy od 10,00 h do 12,00 h a od 13,00 h do 17,00 h.