Pořad bohoslužeb v listopadu 2021

  1.11.2021 pondělíSlavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.11.2021 úterýVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
  3.11.2021 středa Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka18.00 h Za zemřelou Marii Zalubilovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  4.11.2021 čtvrtek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 18.00 h Za Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
  5.11.2021 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  6.11.2021 sobota   18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu a celou zemřelou rodinu
  7.11.2021 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  8.11.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelou Boženu Vaňkovu, za zemřelé rodiče Vaňkovy, Hyrákovy a Františka Hnilicu
  9.11.2021 úterý Svátek Posvěcení lateránské baziliky 16.00 h Za kněze a nová duchovní povolání
  10.11.2021 středa Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.11.2021 čtvrtek Památka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Na úmysl dárce
  12.11.2021 pátek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka14.00 h Pohřeb zemřelého Václava Těthala
  13.11.2021 sobotaPamátka sv. Anežky České, panny18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou rodinu
  14.11.2021 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  15.11.2021 pondělí Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  16.11.2021 úterý Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny   mše sv. nebude
  17.11.2021 středa Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18.00 h Na úmysl dárce
  18.11.2021 čtvrtek Připomínka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Za zemřelou Vlastu Kůřilovu, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  19.11.2021 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  20.11.2021 sobota   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  21.11.2021 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 h Za farníky
  22.11.2021 pondělí Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.11.2021 úterý Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata   mše sv. nebude
  24.11.2021 středa Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků18.00 h Na úmysl dárce
  25.11.2021 čtvrtek Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice18.00 h Za zemřelého Jaroslava Bartoše, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  26.11.2021 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  27.11.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  28.11.2021 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  29.11.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.11.2021 úterý Svátek sv. Ondřeje, apoštola  mše sv. nebude