Pořad bohoslužeb v prosinci 2021

  1.12.2021 středa Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelou Marii Kolkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
  2.12.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Kusáka, manželku, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
  3.12.2021 pátek Památka sv. Františka Xaverského 6.30 hNa poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha svatého
  4.12.2021 sobotaPřipomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve18.00 h Za Oldřicha Maluše, dceru, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.12.2021 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  6.12.2021 pondělíPřipomínka sv. Mikuláše, biskupa mše sv. nebude
  7.12.2021 úterýPamátka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  8.12.2021 středa Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU mše sv. nebude
  9.12.2021 čtvrtek Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina mše sv. nebude
  10.12.2021 pátek   mše sv. nebude
  11.12.2021 sobota Připomínka sv. Damasa I., papeže; Adorační den farnosti mše sv. nebude
  12.12.2021 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  13.12.2021 pondělí Památka sv. Lucie, panny a mučednice mše sv. nebude
  14.12.2021 úterý Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  15.12.2021 středa   mše sv. nebude
  16.12.2021 čtvrtek   18.00 h Za Ludmilu Peprníčkovu, manžela, syna a dar zdraví pro celou živou rodinu
  17.12.2021 pátek Výroční den narození papeže Františka 14.30 h Pohřeb zemřelé Ludmily Bezděkové
  18.12.2021 sobota   18.00 h Za zemřelou Miladu Křivákovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  19.12.2021 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  20.12.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.12.2021 úterýPřipomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  22.12.2021 středa   6.30 h Za Marii Turčinkovu, manžela a na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví
  23.12.2021 čtvrtek Připomínka sv. Jana Kentského, kněze6.30 h Za zemřelou Marii Zámečníkovu, manžela, syna, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  24.12.2021 pátek Doba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
    22.00 h Za dobrodince
  25.12.2021 sobota Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
  26.12.2021 neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 h Za mládence z farnosti
  27.12.2021 pondělíSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18.00 h Za Boženu Vlkovu, manžela, rodiče Tvrdíkovy, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  28.12.2021 úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   mše sv. nebude
  29.12.2021 středa Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka18.00 h Za nemocnou osobu
  30.12.2021 čtvrtek   15.00 h Pohřeb zemřelého Vladislava Žajdlíka
  31.12.2021 pátek Připomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní uplynulého roku