Pořad bohoslužeb v prosinci 2021

  1.12.2021 středa Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelou Marii Kolkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
  2.12.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Kusáka, manželku, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
  3.12.2021 pátek Památka sv. Františka Xaverského 6.30 hNa poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha svatého
  4.12.2021 sobotaPřipomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve18.00 h Za Oldřicha Maluše, dceru, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.12.2021 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  6.12.2021 pondělíPřipomínka sv. Mikuláše, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.12.2021 úterýPamátka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  8.12.2021 středa Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU6.30 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  9.12.2021 čtvrtek Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina18.00 h Za zemřelou matku a živou i zemřelou rodinu
  10.12.2021 pátek   6.30 h Na úmysl dárce
  11.12.2021 sobota Připomínka sv. Damasa I., papeže; Adorační den farnosti 18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, zetě a dar zdraví
  12.12.2021 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  13.12.2021 pondělí Památka sv. Lucie, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.12.2021 úterý Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  15.12.2021 středa   6.30 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a celou živou a zemřelou rodinu
  16.12.2021 čtvrtek   18.00 h Za Ludmilu Peprníčkovu, manžela, syna a dar zdraví pro celou živou rodinu
  17.12.2021 pátek Výroční den narození papeže Františka 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu, živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
  18.12.2021 sobota   18.00 h Za zemřelou Miladu Křivákovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  19.12.2021 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  20.12.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.12.2021 úterýPřipomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  22.12.2021 středa   6.30 h Za Marii Turčinkovu, manžela a na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví
  23.12.2021 čtvrtek Připomínka sv. Jana Kentského, kněze6.30 h Za zemřelou Marii Zámečníkovu, manžela, syna, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  24.12.2021 pátek Doba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
    22.00 h Za dobrodince
  25.12.2021 sobota Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
  26.12.2021 neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 h Za mládence
  27.12.2021 pondělíSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18.00 h Za Boženu Vlkovu, manžela, rodiče Tvrdíkovy, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  28.12.2021 úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   mše sv. nebude
  29.12.2021 středa Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.12.2021 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
  31.12.2021 pátek Připomínka sv. Silvestra I., papeže 18.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku