Oznamy pro farnost 31.10.2021

31.neděle v mezidobí

V neděli odpoledne 31.10. ve 14.oo hodin se v kostele koná dušičková pobožnost, kterou zakončíme na hřbitově u kněžských hrobů.

Slavnost VŠECH SVATÝCH patří mezi doporučené svátky. Věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté.

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou také rodiny s dětmi a mládež.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Pří sbírce na misie minulou neděli se vybralo 9 906,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva kostela či kaple spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry.

V dalších dnech až do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé.

Připomínám, že ze soboty na neděli se mění čas.

Prodej knih, kalendářů, pohledů a vánočních přání se uskuteční v sobotu 6.listopadu a v neděli 7.listopadu v Pastoračním domě P.A.Šuránka vždy od 10,00 h do 12,00 h a od 13,00 h do 17,00 h.