Příprava na Vánoce

Příprava na Vánoce

Přibližuje se nám adventní čas, doba příprav na Vánoce.

Ani v naší farnosti nezůstáváme pozadu a rádi bychom začali včas nacvičovat vánoční hru a zpěvy na Vánoce.
Potřebujeme k tomu spolupracovníky.

Kdo bude mít zájem účastnit se nácviků a představení na Štědrý den a Boží hod na Vánoce, ať se přihlásí do 14. 11. 2021 Haně Machové nebo Vlaďce Radochové.

Těšíme se na spolupráci!