Oznamy pro farnost 21.11.2021

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především s dětmi a mládež.

Chtěl bych poděkovat všem štědrým dárcům, kteří přispěli minulou neděli do sbírky na Charitu. Bylo odesláno 22 721,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.