Oznamy pro farnost 5.12.2021

2.neděle adventní

V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především rodiny s dětmi a mládež.

Ve středu je SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU. Věřícím se doporučuje účastnit se mše svaté.

Každou středu a pátek v době adventní zveme všechny na roráty. Děti ať si přinesou lampičky.

Přijďte si zapsat mše svaté na příští rok.

V sobotu 11.12. bude adorační den naší farnosti. Můžete se zapisovat už dnes na adoraci od 9.oo do 16.3o hodin. Závěrečné zakončení proběhne v 17.45 hodin.