Oznamy pro farnost 19.12.2021

4.neděle adventní

Tento týden budou roráty ve středu a ve čtvrtek ráno v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky.

Na Boží Hod vánoční se koná vánoční sbírka na potřeby našeho kostela.